Contact Us

Latvijas investīciju un attīstības aģentūru darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"

SIA ROLS ir noslēdzis līgumu nr. SKV-L-2016/400 ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” īstenošanai. Atbalsts tiks izmantots ārējā mārketinga pasākumiem uzņēmumā ražotā sporta aprīkojuma produktu līnijai funkcionāliem treniņiem, sacensībām gan telpās, gan atklātā dabā.

Pateicoties Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai mēs piedalījāmies:

logo-ansamblis-ERAF
Leave your comment
Submit

sing up for our montly newsletter!