Sazinieties ar mums

Helsinku Universitāte

Vēl viens lielisks jauns projekts, kas piegādāts Helsinku universitātei Somijā kopā ar mūsu uzticamajiem partneriem GFitness Finland. Universitāte atjaunoja viņu pašreizējo sporta zāli ar jaunu aprīkojumu, kā arī ar bija vajadzígas stacijas priekš funkcionāliem treniņiem. Īpašais akcents tika likts uz spēka treniņiem - tāpēc bija nepieciešama pietupšanas staciju pieejamība, un mums bija prātīģi jāizmanto katrs platformas telpas centimetrs.

Pirmais, ko mēs izstrādājām, bija atsevišķi stāvošais CrossFit rāmis ar roku trepēm visā garumā un 4 stacijas priekš pietupieniem, kas aprīkoti ar stieņa turēkļiem un drošības plāksnēm. Pēc tam mēs esam apsprieduši un nācām klājā ar jaunu piedāvājumu priekš funkcionālā rāmja pielikumiem - piemēram, līdztekām, šarnīru priekš stieņa, kaujas virvēm un dažādiem pievilkšanās stieņiem konstrukcijas sānos.

Helsinku universitāte bija ļoti pārsteigta par ražošanas un piegādes laikiem, un funkcionālās apmācības zonas Somijā tika uzstādītas īsākajos laikos. Paldies mūsu partneriem par ideālu projekta realizāciju!